:::Nagoya International School Of Japanese Language:::


1年進学コース(4月入学)
1年6ヶ月進学コース(10月入学)
2年進学コース(4月入学)

◎ 必須科目:総合日本語、読解、聴解、作文、会話

◎ クラス編成:1クラスを定員10〜20名、成績及び母国語を考慮して編成する