* Những hồ sơ cần chuẩn bị của người nộp đơn

1.Đơn xin nhập hoc    Download
2. Sơ yếu lý lich (Theo mẫu của trường Nhậ ngữ Nagoya Sheet1~5  
Download
3.8 tấm hình 3cmx4cm,ảnh chụp bán thân.Hình chụp trong vòng 6 tháng gần nhất,không đội mũ,phông nền mau trắng)
4. Photo hộ chiếu.(Nếu có)

* Những hồ sơ cần chuẩn bị của người bảo lãnh tài chính (Đối với người đang cư trú ở Nhật)

1..Giấy bảo lãnh tài chính.(Học phí và sinh hoạt phí)   Download


(Ghi rõ và chi tiết về các vấn đè liên quan và nộp những tài liệu chứng minh về nó)
2.Xác nhận công việc(Nhân viên công ty ,giấy xác nhận đang làm việc,đối với người kinh doanh công ty thì nộp bản đăng ký ,báo cáo tài chính 1 bản.Người kinh doanh cá thể thì nộp 1 bản sao mẫu xanh hoặc mẫu trắng
3.Chứng minh thu nhập :Thu nhập hàng năm,thuế cư trú ,bảng kê khai nguồn thu nhập
4. Xác nhận số dư ngân hàng
5. Thẻ cư trú(Ghi toàn bộ thành viên trong gia đình,Không được lược bỏ phần ghi mối quan hệ.Nếu là người kết hôn với người Nhật thì phải nộp cả sổ hộ khẩu ,chứng minh quan hệ
6. Giấy chứng minh mối quan hệ giữa người nộp đơn va người bảo lãnh tài chính


* Những hồ sơ cần chuẩn bị của người bảo lãnh tài chính (Đối với người đang cư trú ở trong nước)

1.Giấy bảo lãnh tài chính.(Học phí và sinh hoạt phí)   Download


(Ghi rõ và chi tiết về các vấn đè liên quan và nộp những tài liệu chứng minh về nó)
2. Bản xác nhận số dư của người chuyển tiền hay người bảo lãnh có ghi rõ tên ngân hàng
(Nếu người nộp đơn là người Trung Quốc thì photo và nộp sổ ngân hàng)
3. Chứng nhận quan hệ giữa người nộp đơn và người bảo lãnh
Quan hệ thân tộc có ghi trên (sổ hộ khẩu,thẻ cư trú ,chứng minh họ hàng)
4. Xác nhận công việc(Giấy xác nhận đang làm việc)
5. Chứng minh thu nhập,khai báo thuế,bản sao đăng ký thành lập công ty,giấy phép kinh doanh, giấy chứng minh tài sản...năng lực kinh tế.


*Những mục chú y

1.Hồ sơ nộp cho cục quản lý xuất nhập cảnh phải là hồ sơ được làm trong 6 tháng gần nhất. 2.Những giấy tờ chứng minh phải có hiệu lực trong 3 tháng.
3.Bằng tốt nghiệp phải là bằng gốc.
4.Khi chỉnh sửa trên hồ sơ thì không được dùng mực tẩy ,mà phải gạch 2 đường lên chỗ cần tẩy và đóng dấu lên đó.