Nhà trường sẽ hỗ trợ theo nhiều hướng khác nhau đối với những sinh viên có nguyện vọng theo hoc các trường đại học,sau đại họ,trương nghề.

■ Hướng dẫn nhiệt tình và thân thiết
1. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm,nhà trường sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho sinh viên đến khi chọn được trường đại học.
2. Ở Nhật nếu học lên trên thi phỏng vấn rất quan trọng .Nhà trường sẽ tạo điều kiện đẻ các bạn sinh viên đượu thực hành phỏng vấn thực tế.
3. Nhà trường sẽ chỉ cho các bạn biết cách gủi mail ,viết tiểu luận,hay các kế hoạch nghien cứu đẻ gủi tới trường mình dự định sẽ theo học.
4. Nhà trường sẽ đưa ra những lời khuyên để các bạn chọn trường,viết luận văn,và tham dự phỏng vấn.
5. Với những sinh viên có thành tích học tập tốt,và tỷ lệ đi học cao thì có thể được giói thiệu của nhà trương vào những trường chỉ định.

■ Tài liệu phong phú
1. Trường chúng tôi có nhiều tài liệu phong phú về các trường học lên để các bạn lựa chọn.
2. Trường chúng tôi có nhiều catalog của các trường đại học ,sau đại học và trường nghề.
3. Ngoài những thông tin về các trường đại học,sau đại học,trường nghề thì nhà trường còn giới thiệu những thông tin cần thiết khi các bạn dự thi.

■Những trường đã có học sinh theo học
Đại học Nagoya, Đại học công nghiệpNagoya, Đại học Aichi, Aichi Đại học Sư phạm, Đại học Chukyo, Đại học Meijo, Đại học Mie, Đại học Gifu, Đại học Keio, Đại học Ritsumeikan, Đại học Osaka, Đại học văn hóa Daito , Đại họcTakushoku, Đại học JF Oberlin, Đại học công nghiệp Aichi, Đại học Yokkaichi, Đại học Kinh tế Nagoya, Đại học Kinh tế Gifu