Trường quốc tế Nagoya Nhật Bản, chào mừng những bạn trẻ trên thế giới,chủ yếu từ châu Á đến Nhật Bản Đến đây các bạn vừa được học tiếng Nhật vừa được nhà trường hỗ trợ việc làm và tạo điều kiện để các bạn được tiếp xúc với các tổ chức giáo dục đại học tại Nhật Bản.
●Tấng 1 Văn phòng Phòng nội vụ Thư viện


Tầng 1 Văn phòng


Tầng 1 Thư viện
●Phòng học số 2, 3 ở tầng 2, 3. Có ảnh đính kèm


Phòng học số 1


Giờ học sơ cấp.


Phòng học số 2


Giời học trung cấp.


Sinh viên Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam


Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc, Philippin