鄭煥麒
Ông Hwan -gi Jung
Hiện là cố vấn chính
Đã từng giữ chức chủ tịch hiệp hội ngân hàng thương mại Aichi
Chủ tịch trường Hàn quốc Nagoya
Với các bạn trẻ đến từ các nước khác nhau đang có ý định du học Nhật Bản thì trường Nhật ngữ là bước tiến đầu tiên và nó ảnh hưởng rất nhiều tới họ. Chúng tôi hi vọng sự thành lập của trường Nhật ngữ quốc tế Nagoya với mục tiêu giáo dục đào tạo học sinh các nước khác nhau tại Nhật Bản sẽ mang lại sự gắn bó khăng khít giữa Nhật Bản - Hàn Quốc cũng như mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa các nước trong khu vực Châu Á.
Cố vấn Hwan -gi Jung
金谷鎬二
Ông Kouji Kanaya
Hiện là Giám sát đào tạo trường Đại học khoa học Aichi
Từng là Phó chủ tịch hội đồng quản trị trường THPT Aichi
Hướng tới một thời đại tự do hóa trong việc giao lưu quốc tế, Nhật Bản cũng đang tăng cường phát triển các mối quan hệ hợp tác giao lưu với các nước. Trường Nhật ngữ quốc tế Nagoya được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng trong thời đại mới của thế kỷ 21, nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực mang tính quốc tế hóa đáp ứng nhu cầu cao của xã hội.
Cố vấn Kouji Kanaya