■Bảo hiểm y tế quốc dân
Tham gia bảo hiểm nơi cư trú
● Để có thể yên tâm theo học ở Nhật Bản ,các bạn hãy tham gia "bảo hiểm y tế quốc dân".
● Nếu bạn trả lệ phí bảo hiểm \1,500 mỗi tháng,nếu không may phải nhập viện thì tiền viện phí sẽ được giảm.

■Hệ thống bồi thường tai nạn trường học ở Nhật
● Nhà trường mong muốn các bạn sinh viên được yên tâm học tập,Chúng tôi yêu cầu các bạn sinh viên tham gia bảo hiềm tai nạn.
● Đặc điểm của loại bồi thường tổng hợp:Trong sinh hoạt đời sống hàng ngày,không may gặp tai nạn bạn sẽ được bồi thường tri phí cứu trợ theo pháp luật.
Những lúc như thế này tiền viện phí sẽ được trả lại .(30% tiền viện phí bạn đã trả ở bệnh viện)
Ví dụ: Khi bạn bị cảm cúm,và điều trị ở bệnh viện.
   Bị ngã xe đạp.
   Đau dạ dày do ăn quá nhiều...