*Hệ 2 năm học lên đại học ( Nhập học tháng 4)

Danh mục
Khi nhập học
Năm thứ 2
Thời kỳ nộp
Phí nộp hồ sơ
22,000¥
-
Khi nộp hồ sơ
Tiền nhập học
88,000¥
-
Trong vòng 2 tuần sau khi có kết quả
Học phí
594,000¥
594,000¥
(Khi nhập học)Sau khi có giấy tư cách lưu trú
(Năm thứ 2)cuối tháng 3 năm tiếp theo
Chi phí tham quan
10,000¥
10,000¥
Bảo hiểm du học sinh
17,000¥
16,000¥
Phí sách giáo khoa( từ giáo trình sơ cấp)
16,750¥
-
Sau khi có giấy phép lưu trú
Phí đăng ký kỳ thi năng lực tiếng nhật JLPT ( 2 lần)
11,000¥
-
Tổng cộng
747,750¥
620,000¥

※Không hoàn trả tiền học phí đã nộp.
※Sau rớt visa tại đại sứ quán ,sẽ được hoàn trả lại tiền đã nộp trừ phí tuyển khảo

※Tiền bảo hiểm là tiền bảo hiểm 1 năm chế độ bồi thường thiệt hại cho học sinh trường tiêng Nhật
※Tiền bảo hiểm toàn dân ,các học sinh tự chi trả.
※Lệ phí thi kỳ thi du học sinh (EJU) và kỳ thi năng lực Nhật ngữ(JLPT) được thu riêng biệt

Tiền bảo hiểm
32,000¥
16,000¥
(Khi nhập học)Sau khi có giấy phép lưu trú
(Năm thứ 2)tháng 3 sang năm

※Tiền bảo hiểm gồm có bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể.
※Năm thứ 2 thì mình phải nộp tiền bảo hiêm quốc dân.


*Khóa học lên đại học 1 năm 9 tháng (nhập học tháng 7)  
Danh mục
Khi nhập học
Năm thứ 2
Thời kỳ nộp
Phí nộp hồ sơ
22,000¥
-
Khi nộp hồ sơ
Tiền nhập học
88,000¥
-
Trong vòng 2 tuần sau khi có kết quả
Học phí
594,000¥
445,500¥
(Khi nhập học)Sau khi có giấy tư cách lưu trú
(Năm thứ 2)cuối tháng 3 năm tiếp theo
Chi phí tham quan
10,000¥
10,000¥
Bảo hiểm du học sinh
17,000¥
12,000¥
Phí sách giáo khoa( từ giáo trình sơ cấp)
16,750¥
-
Sau khi có giấy phép lưu trú
Phí đăng ký kỳ thi năng lực tiếng nhật JLPT ( 2 lần)
11,000¥
-
Tổng cộng
747,750¥
467,500¥

※Không hoàn trả tiền học phí đã nộp.
※Sau rớt visa tại đại sứ quán ,sẽ được hoàn trả lại tiền đã nộp trừ phí tuyển khảo

※Tiền bảo hiểm là tiền bảo hiểm 1 năm( năm thứ 2 là 9 tháng)chế độ bồi thường thiệt hại cho học sinh trường tiêng Nhật
※Tiền bảo hiểm toàn dân ,các học sinh tự chi trả.
※Lệ phí thi kỳ thi du học sinh (EJU) và kỳ thi năng lực Nhật ngữ(JLPT) được thu riêng biệt

Tiền bảo hiểm
32,000¥
16,000¥
(Khi nhập học)Sau khi có giấy phép lưu trú
(Năm thứ 2)tháng 3 sang năm

※Tiền bảo hiểm gồm có bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể.
※Năm thứ 2 thì mình phải nộp tiền bảo hiêm quốc dân.


■ Phương thức nộp tiền nhập học và học phí
※Nộp trực tiếp tại trường bằng tiền mặt

※ Chuyển khoản
Tên ngân hàng: THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,LTD
Tên chi nhánh: TSURUMAI BRANCH
Tên tài khoản: AICHI KOKUSAI KYOUIKU CENTER,LTD
Số chi nhánh: 267
Số tài khoản: 3618301