*Hệ 2 năm học lên đại học ( Nhập học tháng 4)

Danh mục
Khi nhập học
Năm thứ 2
Thời kỳ nộp
Phí nộp hồ sơ
21,600¥
-
Khi nộp hồ sơ
Tiền nhập học
86,400¥
-
Trong vòng 2 tuần ,sau khi có thông báo kêt quả đỗ
Học phí
583,200¥
583,200¥
(Khi nhập học)Sau khi có giấy phép lưu trú
(Năm thứ 2)tháng 3 sang năm
Chi phí tham quan
5,000¥
5,000¥
Tiền bảo hiểm
32,000¥
16,000¥
Phí sách giáo khoa( từ giáo trình sơ cấp)
8,600¥
-
Sau khi có giấy phép lưu trú
Phí đăng ký kỳ thi năng lực tiếng nhật JLPT ( 2 lần)
11,000¥
-
Tổng
747,800¥
604,200¥

※Theo nguyên tắc không hoàn lại tiền học phí đã nộp.
※Trường hợp Đại Sứ Quán không cấp visa, tiền học sẽ được trả lại sau khi trừ các phí hồ sơ.

※Phí bảo hiêm thân thể, bảo hiểm xã hội, bồi thường thiệt hại của học sinh trong một năm.
※Sang năm học tiếp theo tiền bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội tự bản thân nộp.
※Phí thi năng lực tiếng nhật JLPT cho hai lần. Sang năm thứ hai nếu dự định đăng ký tiếp tháng 7 và tháng 12 tự chi trả cho hai lần này.

Tiền bảo hiểm
32,000¥
16,000¥
(Khi nhập học)Sau khi có giấy phép lưu trú
(Năm thứ 2)tháng 3 sang năm

※Tiền bảo hiểm gồm có bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể.
※Năm thứ 2 thì mình phải nộp tiền bảo hiêm quốc dân.


*Hệ 1.5 năm học lên đại học ( Nhập học tháng 10)  
Danh mục
Khi nhập học
Năm thứ 2
Thời kỳ nộp
Phí nộp hồ sơ
21,000¥
-
Khi nộp hồ sơ
Tiền nhập học
86,400¥
-
Trong vòng 2 tuần ,sau khi có thông báo kêt quả đỗ
Học phí
583,200¥
291,600¥
(Khi nhập học)Sau khi có giấy phép lưu trú
(Năm thứ 2)tháng 3 sang năm
Chi phí tham quan
5,000¥
2,500¥
Tiền bảo hiểm
24,000¥
8,000¥
Phí sách giáo khoa( từ giáo trình sơ cấp)
8,600¥
-
Sau khi có giấy phép lưu trú
Phí đăng ký kỳ thi năng lực tiếng nhật JLPT ( 2 lần)
11,000¥
-
Tổng
739,800¥
302,100¥

※Theo nguyên tắc không hoàn lại tiền học phí đã nộp.
※Trường hợp Đại Sứ Quán không cấp visa, tiền học sẽ được trả lại sau khi trừ các phí hồ sơ.

※Phí bảo hiêm thân thể, bảo hiểm xã hội ,bồi thường thiệt hại của học sinh trong nửa năm
※Kể từ tháng 4 của năm tiếp theo tiền bảo hiểm xã hội tự bản thân chi trả.
※Phí thi năng lực tiếng nhật JLPT cho hai lần. Sang năm thứ hai nếu dự định đăng ký tiếp tháng 7 và tháng 12 tự chi trả cho hai lần này.

※Chưa bao gồm thuế tiêu dùng
※Theo nguyên tắc không hoàn lại tiền học phí đã nộp.

※Trong trường hợp không được cấp giấy phép lưu trú thì sẽ hoàn lại tiền đã nộp ngoại trừ lệ phí nộp hồ sơ.

※Tiền bảo hiểm gồm có bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể.
※Năm thứ 2 thì mình phải nộp tiền bảo hiêm quốc dân.


■ Phương thức nộp tiền nhập học và học phí
※Nộp trực tiếp tại trường bằng tiền mặt

※ Chuyển khoản
Tên ngân hàng: THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,LTD
Tên chi nhánh: TSURUMAI BRANCH
Tên tài khoản: AICHI KOKUSAI KYOUIKU CENTER,LTD
Số chi nhánh: 267
Số tài khoản: 3618301