* Khóa 1 năm 9 tháng học lên đại học (nhập học tháng 7)
* Khóa 2 năm học lên đại học (nhập học tháng 4)

◎ Môn học bắt buộc Tiếng Nhật tổng hợp, đọc hiểu, nghe, viết luận, hội thoại.
◎ Phân chia lớp học: 1 lớp có từ 10 -20 học sinh, dựa vào thành tích và ngôn ngữ mẹ đẻ.