* Hệ 2 năm học lên đại học (Nhập học tháng 4)
  Hệ 1.5 năm học lên đại học (Nhập học tháng 10)
* Môn học bắt buộc: Tiếng Nhật sơ cấp 1
 (Ngữ pháp, Đọc hiểu, Hội thoại, Viết luận)
      Tiếng Nhật sơ cấp 2 (Nghe đọc hiểu)
      Tiếng Nhật sơ trung cấp 1(Ngữ pháp,đoc hiểu,viết luận)
      Tiếng Nhật trung cấp 1(Ngữ pháp, đoc hiểu, viết luận) 
      Tiếng Nhật trung cấp 2(Hội thoại,nghe đọc hiểu)  
      Tiếng Nhật trên trung cấp 1 (Ngữ pháp,đoc hiểu, viết luận)
      Tiếng Nhật nâng cao (Nói ,báo chí,tin tức)
      Ký tự tiếng Nhật,hướng dẫn văn bản
      Bài tiểu luận Tiếng Nhật
      Ôn thi năng lực tiếng Nhật
      Ôn luyện tiếng Nhật kỳ thi du học