* Khóa 2 năm học lên đại học (Nhập học tháng 4) 
  , Khóa 1 năm 9 tháng học lên đại học (nhập học khóa tháng 7)
* Môn học bắt buộc :Tiếng Nhật sơ cấp I 
  (ngữ pháp,đọc hiểu ,hội thoại ,nghe hiểu)
      Tiếng Nhật sơ cấp 2 (Nghe đọc hiểu)
      Tiếng Nhật sơ trung cấp I (Ngữ pháp ,đọc hiểu ,làm văn)
      Tiếng Nhật trung cấp I (Ngữ pháp ,đọc hiểu ,làm văn) 
      Tiếng Nhật sơ trung cấp II (Hội thoại,nghe đọc hiểu,phát biểu ,báo chí ,tin tức ...)  
      Văn tự tiếng Nhật ,làm văn theo hướng dẫn
      Bài tiểu luận văn tiếng Nhật
      Ôn luyện kỳ thi năng lực tiếng Nhật