※ Môn học bắt buộc: Ngữ pháp, Luyện tập, Hội thoại, Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết luận
         Nghiên cứu thực địa, Hướng dẫn ôn thi đại học, ôn tập cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

※ Thời gian học: Hệ 1năm học lên đại học:38tuần (760giờ) 
         Hệ 1.5năm học lên đại học:57tuần (1140giờ)
         Hệ 2năm học lên đại học:76 tuần (1520 giờ)
 
  Ngày học:Thứ 2~thứ 6 ( 5 buổi/tuần)
 
  Thời gian học: Lớp buổi sáng: 9:25~12:45
	  		Tiết 1: 9:25 ~ 10:10  Tiết 2: 10:15 ~ 11:00
     		Tiết 3: 11:10 ~ 11:55  Tiết 4: 12:00 ~ 12:45       
          Lớp buổi chiều: 13:30~16:50
	        Tiết 5: 13:30 ~ 14:15  Tiết 6: 14:20 ~ 15:05
     		Tiết 7: 15:15 ~ 16:00 Tiết 8: 16:05 ~ 16:50
 ※ Các kỳ nghỉ: Nghỉ hè: khoảng 20 ngày
         Nghỉ đông: khoảng 20 ngày
         Nghỉ xuân: khoảng 20 ngày