※ Môn học bắt buộc: Ngữ pháp, Luyện tập, Hội thoại, Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết luận
         Nghiên cứu thực địa, Hướng dẫn ôn thi đại học
         , ôn tập cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

※ Thời gian học: Khóa 1 năm 9 tháng học lên đại học: 66 tuần (1330 giờ) 
         Khóa 2 năm học lên đại học : 76 tuần (1520 giờ)
 
  Ngày học:Thứ 2~thứ 6 ( 5 buổi/tuần)
 
  Thời gian học: Lớp buổi sáng: 9:25~12:45
	  		Tiết 1: 9:25 ~ 10:10  Tiết 2: 10:15 ~ 11:00
     		Tiết 3: 11:10 ~ 11:55  Tiết 4: 12:00 ~ 12:45       
          Lớp buổi chiều: 13:30~16:50
	        Tiết 5: 13:30 ~ 14:15  Tiết 6: 14:20 ~ 15:05
     		Tiết 7: 15:15 ~ 16:00 Tiết 8: 16:05 ~ 16:50
 ※ Các kỳ nghỉ: Nghỉ hè khoảng 30 ngày ,nghỉ đông khoảng 10 ngày
        ,nghỉ xuân khoảng 20 ngày