Trang bị cho người học là những người nước ngoài có mong muốn học tiếp lên các trường dạy nghề, cao đẳng chuyên môn, trường đại học ở Nhật những kiến thức cần thiết về đời sống xã hội, đồng thời trang bị kỹ năng tiếng Nhật tổng hợp cơ bản phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu.
Mặt khác, giáo dục định hướng về phong tục, tập quán, văn hóa Nhật Bản, đào tạo nguồn nhân lực phong phú đóng góp cho xã hội toàn cầu.
Phân tích kết quả kiểm tra định kỳ, tổ chức từng cấp học riêng dựa theo năng lực.
Với mục tiêu học viên từ trình độ sơ cấp tiến tới mục tiêu đạt được cuối cùng là thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 1 kyu, đồng thời để học viên có thể nhập học vào đúng trường mà mình mong muốn, chúng tôi quan tâm đến từng học viên trong mỗi giờ học.